InwestorContentPage
23.12.2019

2014

Rok obrotowy 2014 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

RAPORTY ROCZNE

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 >>

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 >>
Pozostałe dokumenty >>

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2014 r. >>

Pozostałe dokumenty >>

 

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. >>

 

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik