Inwestycje dotowane
08.02.2016

2015/2018 – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease

Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease.

Synektik SA obecnie realizuje niniejszy projekt w ramach działalności CBR.

Beneficjent: Synektik SA

Wartość dofinansowania: 3 687 250 EUR

Projekt finansowany w ramach: European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme.

Synektik received funds for the project: “Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease” under grant greement No 711083. 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik