Inwestycje dotowane
08.02.2016

2015/2021 – Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

Synektik SA realizuje niniejszy projekt, będący dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach działalności CBR.

Beneficjent: Synektik SA

Wartość dofinansowania: 5 582 376,15 PLN

Projekt finansowany z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik