InwestorContentPage
23.12.2019

2015

Rok obrotowy 2015 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

RAPORTY ROCZNE

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 >>
Pozostałe dokumenty >>

 

 

RAPORT PÓŁROCZNY

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. >>

Pozostałe dokumenty >>

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. >>

Pozostałe dokumenty >>

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 roku >>

Pozostałe dokumenty >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik