InwestorContentPage
23.12.2019

2016

Rok obrotowy 2016 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

RAPORTY ROCZNE

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 >>

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 >>
Pozostałe dokumenty >>

 

RAPORT PÓŁROCZNY

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. >>

H1 2016 – Pozostałe dokumenty >>

Teaser H1 2016 >>

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2016 r. >>
Wybrane dane finansowe za okres Q4 2016 >>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2016 r. >>

Wybrane dane finansowe za okres Q3 2016 >>

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. >>

Wybrane dane finansowe za okres Q1 2016 >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik