InwestorContentPage
23.12.2019

2017

Rok obrotowy 2017 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

RAPORTY ROCZNE

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. >>
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia do 30 września 2018 r. >>
Pozostałe dokumenty >>

 

 

RAPORT PÓŁROCZNY

 

Raport skonsolidowany za okres H1 2017. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. >>

Pozostałe dokumenty >>

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. >>

Wybrane dane finansowe (Q7 2017) >>

 

Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (Q6 2017) >>

Wybrane dane finansowe (Q6 2017) >>

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. (Q5 2017) >>

Wybrane dane finansowe (Q5 2017) >>

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017 r. (Q4 2017) >>
Wybrane dane finansowe (Q4 2017) >>

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 (Q3 2017) >>

Wybrane dane finansowe (Q3 2017) >>

 

Raport skonsolidowany za okres Q1 2017. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. >>

Wybrane dane finansowe (Q1 2017) >>

 

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik