Inwestycje dotowane
30.06.2020

2020/2022 – Jezioro danych w radiologii – opracowanie repozytoriów do celów badawczych

Jezioro danych w radiologii – opracowanie repozytoriów do celów badawczych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Cel projektu:

Opracowanie architektury repozytorium typu „jezioro danych” (ang. data lake) w chmurze, dla różnego typu danych radiologicznych, demograficznych, medycznych i około medycznych oraz danych biznesowych, pochodzących z aplikacji internetowych, związanych z usługami oraz rynkiem, w którym działa Synektik. Przeznaczeniem repozytorium jest możliwość zasilania zanonimizowanymi danymi przyszłych projektów naukowych i badań klinicznych nakierowanych np. na poszukiwanie nowych korelacji przyczynowo-skutkowych w chorobach cywilizacyjnych.

Beneficjent: Synektik SA

Wartość projektu: 2 612 565,00 PLN

Wartość dofinansowania: 993 310,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik