InwestorContentPage
24.02.2021

2020

Rok obrotowy 2020 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2020 wersja 23.12.2021 (plik Excel)

 

RAPORTY ROCZNE

Publikacja w dniu 23 grudnia 2021:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2020
Pozostałe dokumenty

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2020
Pozostałe dokumenty cz.1
Pozostałe dokumenty cz.2

 

RAPORTY PÓŁROCZNE

Publikacja w dniu 15 czerwca 2021:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Pozostałe dokumenty.

 

RAPORTY KWARTALNE

Publikacja w dniu 18 listopada 2021:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik S.A za okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
Wybrane dane finansowe (Q4 2020)

 

Publikacja w dniu 10 sierpnia 2021:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Wybrane dane finansowe (Q3 2020)

 

Publikacja w dniu 23 lutego 2021

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wybrane dane finansowe (Q1 2020)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik