InwestorContentPage
23.02.2022

2021

Rok obrotowy 2021 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2021 wersja 18.01.2021 (plik Excel)

 

 

RAPORTY ROCZNE

Publikacja w dniu 18 stycznia 2023:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2021
Pozostałe dokumenty cz.1
Pozostałe dokumenty cz. 2
Pozostałe dokumenty cz. 3
Pozostałe dokumenty cz. 4
Pozostałe dokumenty cz. 5

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2021
Pozostałe dokumenty cz.1
Pozostałe dokumenty cz. 2
Pozostałe dokumenty cz. 3
Pozostałe dokumenty cz. 4

 

RAPORTY PÓŁROCZNE

Publikacja w dniu 14 czerwca 2022:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Pozostałe dokumenty (H1 2021)

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Publikacja w dniu 22 listopada 2022

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 r.
Wybrane dane finansowe (Q4 2021)

 

Publikacja w dniu 9 sierpnia 2022:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Wybrane dane finansowe (Q3 2021)

 

Publikacja w dniu 22 lutego 2022:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wybrane dane finansowe (Q1 2021)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik