InwestorContentPage
15.02.2023

2022

Rok obrotowy 2022 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2022 wersja 15.02.2023 (plik Excel)

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 
Publikacja w dniu 15 lutego 2023:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wybrane dane finansowe (Q1 2022)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik