IT
Kariera
17.05.2024

Architekt systemu / Analityk wymagań

Zakres obowiązków:

 • zrozumienie domeny biznesowej poprzez współpracę z klientami (szpitalami) w celu zrozumienia ich potrzeb i wyzwań w zakresie logistyki farmacji szpitalnej,
 • pozyskanie, udokumentowanie i walidacja funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań biznesowych (identyfikacja potrzeb biznesowych),
 • priorytetyzacja wymagań oraz zapewnienie, że wymagania i priorytety klienta są dokładnie odzwierciedlone i zwalidowane,
 • negocjowanie kompromisów, które są akceptowalne dla kluczowych interesariuszy i mieszczą się w ramach istniejących ograniczeń np. budżetowych, technicznych, regulacyjnych itp.,
 • przygotowywanie i wdrażanie architektury oprogramowania tak aby spełniała wymagania funkcjonalne i nie funkcjonalne z równoczesnym zapewnieniem jej otwartości i elastyczności oraz zgodności z najlepszymi praktykami branżowymi,
 • zdefiniowanie wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, komunikacyjnego, oprogramowania i dobór narzędzi,
 • określenie wymagań dotyczących projektu (np. technologii stosowanych przy jego realizacji),
 • zaprojektowanie integracji pomiędzy komponentami systemu dostarczanymi przez różnych dostawców,
 • nadzorowanie pracy osób zajmujących się realizacją projektu,
 • wsparcie merytoryczne w procesie wytwórczym i testowym, (np. przygotowywanie scenariuszy i przypadków testowych + pomoc w testach),
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji projektowej i użytkowej,
 • określanie i kontrola budżetu projektu,
 • identyfikowanie i efektywne adresowanie problemów oraz nowych rozwiązań umożliwiających lepsze spełnienie potrzeb użytkowników.

Nasze wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem i rozwojem oprogramowania poparte konkretnymi przykładami,
 • znajomość zagadnień programistycznych,
 • znajomość wzorców projektowych, modeli zarządzania projektami,
 • znajomość wzorców architektonicznych systemów IT (bazy danych, szyny danych, protokołów http),
 • znajomość koncepcji, aspektów i wzorców integracyjnych (np. REST API, SOAP, gRPC, GraphQL, lub innych.),
 • znajomość podstawowych sposobów integracji pomiędzy systemami (kolejki, szyny komunikacyjne itp.),
 • zdolność wnikliwej analizy złożonych procesów,
 • umiejętność przekładania koncepcji i potrzeb biznesowych na specyfikację techniczną, wymagań funkcjonalnych/niefunkcjonalnych,
 • umiejętności interpersonalne – biegłość w komunikacji werbalnej i pisemnej z praktycznie każdą grupą interesariuszy, od członków zarządu, przez dyrektorów i menadżerów, użytkowników biznesowych, administratorów i programistów a na technikach kończąc,
 • zorientowanie na cel, samodzielność, dobra organizacja oraz kreatywne poszukiwanie rozwiązań,
 • gotowość i chęć do poszerzania wiedzy.

Mile widziane, ale nie konieczne:

 • doświadczenie w pracy w dużym szpitalu lub firmie logistycznej,
 • znajomość rozwiązań klasy HIS lub klasy LIS,
 • umiejętność opisu wymagań przy użyciu User Stories,
 • znajomość specjalistycznych narzędzi np. Enterprise Architect.

Oferujemy:

 • praca w organizacji, która tworzy własne, nowoczesne produkty,
 • nieduże, zintegrowane zespoły,
 • narzędzia pracy,
 • pracę hybrydową – Ty wybierasz z jakiego miejsca pracujesz,
 • twórz z nami innowacyjne rozwiązania i kreuj obraz współczesnej branży medycznej,
 • kartę FitSport, FitProfit,
 • atrakcyjną cenowo prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny),
 • możliwość innych form zatrudnienia niż umowa o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: cv@synektik.com.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: Architekt systemu-Analityka wymagań) lub poprzez portal Pracuj.pl.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik