SingleOffer
04.01.2016

CECHY

 • Serwer RIS może działać na systemach operacyjnych Linux oraz Windows. RIS korzysta z bazy danych PostgreSQL. Obsługa programu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową lub plik konfiguracyjny JNLP.

 • Terminarz (rejestracja wstępna np. telefoniczna) – Funkcja ta pozwala na wybranie wolnego terminu dla pacjenta w zależności od rodzaju badania, płatności z poglądowym wyświetleniem poprzednich badań oraz terminów.

RIS kalendarz tb

 

 • Rejestracja właściwa – Funkcja służy do weryfikacji danych pacjenta, badania oraz niezbędnych informacji do rozliczenia z NFZ przed rozpoczęciem badania. Użytkownik może również dołączyć do danych badania skanowane dokumenty dotyczące pacjenta/badania. Generując ankietę możemy wprowadzać podane przez pacjenta o przeciwwskazaniach do badania, a także wydrukować upoważnienie odbioru oraz etykietę adresową na kopertę z kodem kreskowym. System informuje użytkownika o ewentualnych brakach w danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia z NFZ

 • Lista technika – Osoba obsługująca urządzenie obrazowe posiada komplet danych o pacjencie, badaniu oraz przeciwwskazaniach. Technik ręcznie lub za pomocą skanera kodów kreskowych wysyła zestaw danych do urządzenia obrazowego i wykonuje badanie, które zostaje odpowiednio oznaczone i zapisane na serwerze PACS (DICOM). Technik ma możliwość przeglądania poprzednich ankiet, badań oraz dołączonych plików, a także wyboru czasów i sekwencji badania oraz kontrastu.

 • Opis badania – lekarz opisujący może osobiście wykonać opis wykonanego badania w formie tekstowej lub może nagrać plik dźwiękowy z dyktowanym opisem i wskazać sekretarkę, która ma za zadanie przepisać opis. Istnieje również możliwość przyporządkowania badań do poszczególnych lekarzy z powiadomieniem mailowym o ilości oczekujących badań na opis. Do badania może powstać kilka opisów (np. dodatkowa konsultacja). Lekarz może podejrzeć każdy opis. Za opis właściwy uważany jest opis wykonany jako ostatni, który musi być zatwierdzony przez lekarza jako poprawny do wydruku. Podczas opisu można korzystać z gotowych szablonów oraz wklejek tekstowych podpowiadanych przez system.

 • Wydanie badań – zatwierdzone badania oczekują na wydanie. Użytkownik wydając badanie zaznacza w systemie sposób wydania (wysłanie, wydanie) oraz weryfikuje sposób odbioru / ew. osobę upoważnioną do odbioru wyników. Wydanie badania jest zintegrowane ze skanerem kodów kreskowych.

 • Rozliczenia NFZ – System nadzoruje poprawność wykonywanych procedur oraz ich eksport do programu rozliczającego. W prosty sposób można wygenerować kolejkę oczekujących oraz informacje niezbędne do rozliczeń z NFZ za wykonane badania na podstawie wybranego gabinetu oraz zakresów dat zdefiniowanych przez użytkownika.

 • Raporty statystyczne – szybkie zestawienia na temat wykonanych badań, wykonanych opisów przez poszczególnych lekarzy, wykonanych badań przez poszczególnych techników, przepisanych opisów itp. Możliwość stworzenia własnych raportów poprzez generator oraz ich eksportu do CSV.

 • Udostępnianie wyników jednostkom zlecającym – osoba zlecająca posiada klucz oraz dane logowania do systemu. Po zalogowaniu wyświetlają się zlecone badania, ich status, opis oraz możliwość pobrania obrazów wynikowych zleconego badania.

 • Komunikacja między użytkownikami oraz mailing (opcja) – System posiada wbudowany komunikator do rozmów tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu, a także moduł wysyłania maili m.in. z potwierdzeniami/przypomnieniem terminów pacjentów.

 • Współpraca z HIS – Istnieje możliwość integracji RIS z już pracującym oprogramowaniem.

 • Integracja z systemami do akwizycji obrazów medycznych i nadzór nad ich przepływem i archiwizacją – zarządzanie i monitoring przesyłania badań obrazowych DICOM pomiędzy serwerami PACS, stacjami diagnostycznymi i urządzeniami generującymi obrazy. Monitoring statusu i miejsca archiwizacji badania. Wyszukiwanie badań oraz przesyłanie ich do odpowiednich urządzeń. Zarządzanie badaniami importowanymi z innych źródeł.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik