InwestorContentPage
02.02.2016

Dokumenty informacyjne NC

Wszystkich uczestników rynku kapitałowego zachęcamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym Synektik S.A.

 

Dokument informacyjny na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect (rar) str 1-48

Dokument informacyjny na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect (rar) str 49-94

 

Dokument informacyjny na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect (rar) str 1-90

Załącznik do Dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect (rar) str 91-177

 

Dokument informacyjny na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, BB do obrotu na rynku NewConnect (rar)

 

Jednocześnie informujemy, że zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt (Memorandum) nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Ani Prospekt (Memorandum) ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem (Memorandum) nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik