SingleOffer
10.08.2017

Dozymetria

 

System promieniowania X wytwarza fotony o niskiej energii (30-50 keV), które są szybko osłabiane w tkankach miękkich. Ze względu na ich niską energię, dawka promieniowania X gwałtownie maleje, Redukuje to narażenie prawidłowych tkanek otaczających w czasie napromieniania oraz minimalizuje potrzebę ochrony radiologicznej personelu medycznego.

 

Mobilne źródło promieniowania w systemie INTRABEAM® przyspiesza ruch elektronów pod maks. napięciem 50 kV, kierowanych precyzyjnie w tzw. tarczę konwersji wykonaną ze złota. W tym miejscu powstaje niskoenergetyczne promieniowanie jonizujące.

 

Promieniowanie jest emitowane izotropowo (równomiernie), docierając do tkanek na głębokości ok. 2 cm. Nagłe, miejscowe zmniejszenie dawki zapobiega uszkodzeniu zdrowych tkanek otaczających guz.

 

Jakość napromieniania niskoenergetycznymi promieniami jonizującymi z zastosowaniem systemu INTRABEAM® jest istotnie wyższa od jakości promieniowania generowanego z systemów tradycyjnych. Wyższa gęstość jonizacyjna promieniowania w tkankach przekłada się na znacznie wyższą względna skuteczność biologiczną działania promieni na komórki nowotworowe.

 

Zapoznaj się z najnowszymi wynikami międzynarodowego badania TARGIT-A, poświęconego zastosowaniu radioterapii śródoperacyjnej (IORT) oraz radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT) >>

 

Zapoznaj się z bezpłatnymi szkoleniami poświęconymi radioterapii śródoperacyjnej >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik