Radioterapia śródoperacyjna – IORT

Innowacyjna broń w walce z guzami nowotworowymi

Innowacyjna broń w walce z guzami nowotworowymi

System Carl Zeiss INTRABEAM

System Carl Zeiss INTRABEAM jest innowacyjnym, nisko inwazyjnym i niezwykle precyzyjnym systemem wykorzystującym radioterapię śródoperacyjną do miejscowej walki z guzami nowotworowymi. Zeiss INTRABEAM wykorzystuje energię promieni jonizujących, które kierowane jest za pomocą specjalnego aplikatora bezpośrednio do guza. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu chorych na raka piersi, jelita grubego oraz jako radioterapia towarzysząca zabiegom neurochirurgicznym.

30 minut terapii dzięki INTRABEAM

Skrócenie czasu terapii

Wykorzystywana technologia pozwala na skrócenie czasu trwania pełnej terapii wobec tradycyjnych metod z kilku tygodni do 30 minut.

Radioterapia śródoperacyjna pozwala na przeprowadzenie operacji i zastosowanie radioterapii oraz napromieniowanie loży po guzie w ciągu jednego dnia. Dzięki jednodniowej, celowanej radioterapii śród operacyjnej Zeiss INTRABEAM podajemy największą dawkę promieniowania w obrębie do 2 cm od miejsca wycięcia guza, minimalizując ryzyko wystąpienia miejscowego nawrotu nowotworu, gdyż to właśnie loża po wyciętym guzie jest najczęstszym miejscem wznowy choroby.

Terapia nowotworowa

Ochrona zdrowych narządów i tkanek

Dzięki ograniczonemu polu napromieniowania chronimy zdrowe narządy i tkanki.

System INTRABEAM® dopuszczono do stosowania w leczeniu chorych na nowotwory lite, bez względu na lokalizację guza.

Oprócz radioterapii chorych na raka piersi i napromieniania guzów śródczaszkowych, system INTRABEAM® oferuje nowe możliwości leczenia chorych na raka odbytnicy, jamy brzusznej, a także kręgosłupa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowe materiały

Zapoznaj się z dodatkowymi materiałami stworzonymi dla lekarzy

Wyniki badania TARGIT-A Bezpłatne szkolenia
Dla pacjenta

Informacje dla pacjenta

Precyzyjne uderzenie w nowotwór radioterapią śród-operacyjną INTRABEAM znacząco poprawia efekt leczenia i poprawia rokowania na przyszłość. Promieniowanie emitowane izotropowo kierowane jest za pomocą aplikatora wprost do loży guza bezpośrednio po resekcji zmiany. Dzięki niewielkiej energii radioterapia śród-operacyjna Zeiss INTRABEAM gwarantuję iż napromieniowane zostanie miejsce po guzie oraz tkanki bezpośrednio przyległe, jednoczenie chronimy zdrowe organy i tkanki przed niepotrzebnym napromieniowaniem.

Czas trwania

Trzydziestominutowy zabieg

Doskonale wyważony system zawieszenia umożliwia płynne ustawienie i utrzymanie aplikatora w dowolnej pozycji, przy zachowaniu najwyższej precyzji. Napromieniowanie trwa standardowo trzydzieści minut, w zależności od rozmiaru aplikatora i należnej dawki promieniowania. U pacjentów z nowotworem mózgu można stosować napromienianie podawane stereotaktycznie za pośrednictwem specjalnej głowicy gotowej do użycia po zamocowaniu na ramie stereotaktycznej.

Producent

ZEISS

Producentem Intrabeam jest firma Zeiss, wiodący dostawca urządzeń do radioterapii śródopreracyjnej, brachyterapii i optyki medycznej.

Dla lekarzy

Informacje dla lekarzy

 • System INTRABEAM znajduje zastosowanie zarówno w rutynowej terapii, jak i w ramach badań klinicznych w wielu renomowanych ośrodkach na całym świecie. Powszechna akceptacja systemu przez środowisko medyczne oraz potwierdzona skuteczność systemu w szerokim zakresie  wskazań były przedmiotem licznych publikacji.

 • Każdy ośrodek leczenia chorych na nowotwory stoi przed wyjątkową szansą: system INTRABEAM  umożliwia każdej placówce uzyskanie wiodącej pozycji pod względem innowacyjności terapii nowotworów.

  Przełomowe metody leczenia nowotworów z zastosowaniem systemu INTRABEAM zapewnią każdemu ośrodkowi niesłabnące zainteresowanie ze strony środowiska medycznego i nowe perspektywy zawodowe dla personelu.

 • INTRABEAM skraca czas leczenia i okres hospitalizacji oraz obniża koszty transportu pacjenta. Placówka wyposażona w system może na bieżąco optymalizować wykorzystanie akceleratorów liniowych, co zapewnia większą swobodę planowania procedur terapeutycznych oraz możliwość zapewnienia dostępu do leczenia większej liczbie pacjentów.

 • INTRABEAM to system przenośny, który można stosować w każdej sali operacyjnej. Urządzenie nie wymaga zastosowania specjalnych środków ochrony przed promieniowaniem i zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pacjentów i personelu bez dodatkowych kosztów.

 • System promieniowania X wytwarza fotony o niskiej energii (30-50 keV), które są szybko osłabiane w tkankach miękkich. Ze względu na ich niską energię, dawka promieniowania X gwałtownie maleje, Redukuje to narażenie prawidłowych tkanek otaczających w czasie napromieniania oraz minimalizuje potrzebę ochrony radiologicznej personelu medycznego.
  Mobilne źródło promieniowania w systemie INTRABEAM przyspiesza ruch elektronów pod maks. napięciem 50 kV, kierowanych precyzyjnie w tzw. tarczę konwersji wykonaną ze złota. W tym miejscu powstaje niskoenergetyczne promieniowanie jonizujące. Promieniowanie jest emitowane izotropowo (równomiernie), docierając do tkanek na głębokości ok. 2 cm. Nagłe, miejscowe zmniejszenie dawki zapobiega uszkodzeniu zdrowych tkanek otaczających guz.
  Jakość napromieniania niskoenergetycznymi promieniami jonizującymi z zastosowaniem systemu INTRABEAM jest istotnie wyższa od jakości promieniowania generowanego z systemów tradycyjnych. Wyższa gęstość jonizacyjna promieniowania w tkankach przekłada się na znacznie wyższą względna skuteczność biologiczną działania promieni na komórki nowotworowe.

Szkolenia dla lekarzy

Masz pytania dotyczące Intrabeam?

Powiązane artykuły