SingleOffer
23.08.2017

O Centrum Badawczo-Rozwojowym

 

Centrum Badawczo–Rozwojowe Synektik (CBR) to nowoczesny ośrodek badawczy, gdzie obok prac nad innowacyjnymi radiofarmaceutykami, realizowane są również projekty usprawniające procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce w Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).

HAJ 4876

 

Nasz CBR wyposażony jest w aparaturę umożliwiającą opracowywanie nowych radioznaczników zawierających radioizotop węgla 11C i fluoru 18F, azotu 13N oraz tlenu 15O . Współpracujemy z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami działającymi w branży radiofarmaceutycznej w Polsce jak również za granicą.
 

HAJ 4837

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że diagnostyka chorób przy użyciu radioznaczników jest bezpieczna, a przed wszystkim jest znacznie bardziej skuteczna, szczególnie w przypadku chorób przebiegających bez ewidentnych zmian morfologicznych lub w których zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne. Radiofarmaceutyki są stosowane w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej, czy neurologii. Wczesna i skuteczna diagnostyka skraca czas, potrzebny lekarzowi na postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego, bardzo często celowanego leczenia. W związku z tym rosną znacznie szanse pacjenta na całkowite wyleczenie. Lekarz dysponuje zaś narzędziem diagnostycznym pozwalającym monitorować postępy leczenia i dynamicznie reagować podczas całego procesu leczenia.

W naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym pracujemy nad:

  • Optymalizacją i wdrażaniem nowoczesnych technologii wytwarzania produktów radiofarmaceutycznych.

  • Wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji radioizotopów na potrzeby radiofarmacji i medycyny nuklearnej.

  • Nadzorem autorskim nad wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

  • Współpracą z jednostkami prowadzącymi prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi radioznacznikami lub zajmującymi się poszukiwaniem nowych zastosowań dla dostępnych już na rynku radiofarmaceutyków.

HAJ 4886

 
 

Wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik zostało współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Dla niewtajemniczonych

 

Radiofarmaceutyk – co to takiego ?

Radiofarmaceutyk to substancja biologicznie czynna połączona z izotopem promieniotwórczym. Śledzenie losów podanego pacjentowi preparatu jest możliwe dzięki skanerowi Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET). Wykrywa on promieniowanie powstające w procesie anihilacji pozytonów emitowanych przez jądra izotopu promieniotwórczego podczas rozpadu. Odpowiednio dobierając część aktywną biologicznie można opracowywać radiofarmaceutyki włączające się w różne procesy życiowe i w konsekwencji specyficznie wykrywające niektóre schorzenia. Warto jednocześnie podkreślić, że radiofarmaceutyki zawierają tak niskie ilości izotopu promieniotwórczego, że dawka promieniowania podczas diagnostyki z ich zastosowaniem jest porównywalna lub mniejsza od dawki otrzymanej w czasie badań rentgenowskich.

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik