O firmie

Integrator innowacyjnych rozwiązań dla medycyny

Misja firmy

Życie i zdrowie ludzkie jako priorytet firmy Synektik

Nasza firma wypełnia swoją misję poprzez dostarczanie placówkom medycznym najwyższej jakości produktów, usług i rozwiązań medycznych w trosce o zdrowie i życie ludzkie.

Wizja firmy

Stabilność i innowacyjność

Chcemy być postrzegani jako stały partner i wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań z zakresu wysokich technologii, które pomagają placówkom medycznym w doskonaleniu ich funkcjonowania, podnoszeniu niezawodności i wydajności.

Główne profile działalności Grupy Synektik

Skontaktuj się
Wpływ na otoczenie

Wpływ działalności Grupy Synektik na środowisko i otoczenie

Działalność operacyjna prowadzona przez Grupę Kapitałową Synektik nie generuje istotnego wpływu na środowisko naturalne. W ramach segmentu produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków Grupa przestrzega rygorystycznych przepisów dotyczących zarządzania surowcami oraz odpadami produkcyjnymi i ich utylizacji.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego
Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie Grupy Synektik ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

Nasze doświadczenie

Grupa Kapitałowa Synektik jest integratorem nowoczesnych rozwiązań dla medycyny.

20+

Lat doświadczenia

Działamy w branży medycznej od 2001 roku

10+

Lat obecności na GPW

Od 2011 roku jesteśmy notowani na warszawskiej giełdzie

3

Kraje naszej działalności

Prowadzimy działalność operacyjną w Polsce, Czechach i na Słowacji

30mln+

Dotacji

Ponad 30 mln zł dotacji na rozwój nowych radiofarmaceutyków i produktów IT

Inwestycje dotowane

Projekty Dofinansowane

Grupa prowadzi szereg projektów w ramach dotacji publicznych.

2020/2022

Jezioro danych w radiologii opracowanie repozytoriów do celów badawczych

Czytaj więcej
2019/2020

Dozymetria a diagnostyka obrazowa skuteczna ochrona radiologiczna pacjentów

Czytaj więcej
2019/2021

Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii

Czytaj więcej
2018/2019

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

Czytaj więcej
2017/2019

Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji

Czytaj więcej
2015/2021

Nowy kardioznacznik Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

Czytaj więcej
2015/2018

Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease

Czytaj więcej
2015

Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Synektik S.A. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej oraz wdrożenia do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny.

Czytaj więcej
2013/2014

Uruchomienie CBR do opracowania nowych radiofarmaceutyków w Warszawie

Czytaj więcej
2011/2013

Zakup systemu CRM Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Synektik Spółka Akcyjna poprzez zakup systemu informatycznego klasy CRM oraz sprzętu komputerowego i dodatkowego oprogramowania

Czytaj więcej

Co wyróżnia Grupę Synektik?

Poznaj składowe, dzięki którym m.in.. budujemy wartość dla naszych klientów, partnerów i pracowników.

synektik@synektik.com.pl

  • Grupa Synektik dostarcza wiodące na rynku rozwiązania informatyczne oraz radiofarmaceutyczne, nowoczesną technologię medyczną oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii.

  • Wdrożony przez Synektik zintegrowany system zarządzania jakością daje gwarancję utrzymania na stabilnym poziomie najwyższych standardów świadczonych przez nas usług. System, certyfikowany przez firmę TÜV NORD Polska, jest zgodny z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 13485 w odniesieniu do wyrobów medycznych. Synektik Pharma, ze względu na swój profil działalności, funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) i obowiązujące normy krajowe.

  • Synektik buduje zaufanie na rynku od 2001 roku. Nasza wiedza powstała na bazie sprawdzonych na świecie rozwiązań. Ścisła specjalizacja firmy, doświadczenie i kompetencje pracowników oraz polityka firmy zapewniają odpowiednią jakość usług, wyrobów i kontaktów z klientem.

  • Produkty oraz usługi dostarczane przez Grupę Synektik spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i są zgodne z normami europejskimi.

  • Synektik jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, największej i najbardziej reprezentatywnej organizacji, skupiającej producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych.

    Grupa należy również do Pracodawców RP oraz Polskiej Federacji Szpitali.

  • Grupa Synektik otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł Giełdowej Spółki Roku w kategorii Sukces 2022 („Puls Biznesu”,  2023), wyróżnienie w Rankingu Zdrowia organizowanym w ramach Forum Ochrony Zdrowia 2019 podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy (2019), nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej (2016), tytuł Spółki Roku NewConnect (2013). Cezary Kozanecki, prezes i założyciel firmy, został uhonorowany nagrodą Wektora Pracodawców RP za innowacyjność w tworzeniu radiofarmaceutyków specjalnych, przeznaczonych do wykrywania konkretnych schorzeń w badaniach PET/CT (2019) oraz tytułem Wizjonera Biznesu przyznawanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” (2015).

Bezpieczeństwo produktów

Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów medycznych

Spółki z Grupy Synektik – Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. – jako podmioty odpowiedzialne są zobowiązane w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

Czym jest działanie niepożądane?
Jest to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Działania niepożądane produktów leczniczych firm Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o. można zgłosić pod numerem telefonu: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa) lub skontaktować się pod adresem: phv@synektik.com.pl.
Więcej informacji na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz wzory formularzy dotyczących zgłaszania działań niepożądanych są dostępne na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgłoś

Materiały do pobrania

Logotypy
Zdjęcia członków Zarządu
Nazwa pliku Akcja
Logotyp poziomy Pobierz plik
Logotyp pionowy Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Cezary Kozanecki Pobierz plik
Dariusz Korecki Pobierz plik
Artur Ostrowski Pobierz plik
Przemysław Kozanecki Pobierz plik