SingleOffer
04.01.2016

OBIEG INFORMACJI

Poniżej przedstawiono przykładowy schemat:

ArPACS PLATFORMA obieg informacji

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik