20.12.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2018

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik