03.08.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik