03.08.2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik