20.12.2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2018

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik