30.06.2014

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik