31.03.2014

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik