30.06.2015

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik