30.06.2016

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik