11.06.2024

Śródroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz Synektik SA za okres od 1 października 2023 r. do 30 marca 2024 r. (H1 FY2023)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik