18.01.2021

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2021 wersja 18.01.2021 (plik Excel)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik