06.06.2023

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2022 wersja 06.06.2023 (plik Excel)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik