SingleOffer
11.12.2015

Platforma ArPACS

O SYSTEMIE ARPACS

Platforma systemów informatycznych ArPACS

dedykowanych radiologii została zaprojektowana w taki sposób, aby utworzyć jednolite środowisko pozwalające na archiwizację różnorodnych danych medycznych związanych z pacjentem. Archiwizacja dokumentacji medycznej obejmuje obrazy, dane demograficzne, opisy słowne, wyniki badań laboratoryjnych itp. Modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę o zaawansowane funkcje zarówno dla lekarzy, jak i personelu administracyjnego.

Główne moduły:

 

  • PACS – archiwum w standardzie DICOM 3.0 (pełna integracja z istniejącymi Szpitalnymi Systemami Informatycznymi HIS zgodnymi z powszechnie stosowanym standardem HL7) – ARPACS SRV
  • RIS – Informatyczny System Radiologiczny – ARPACS REJ
  • KON – rozwiązania teleradiologiczne, telekonsultacje i zdalny e-kominek konsultacji w czasie rzeczywistym – ARPACS KON
  • WEB – najprostszy sposób zapewnienia dostępu do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej, czyli na oddziały i lokalizacje zdalne (wykorzystanie technologii JAVA nie wymaga wcześniejszej instalacji na komputerze) – ARPACS WEB
  • WYN – stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem, inicjowany z dowolnego komputera lub aparatu, zapisywany na płyty CD, DVD i Blu-ray – ARPACS WYN

System ArPACS prowadzi archiwum na wielorakich nośnikach (dyski twarde HDD, dyski CD, DVD, Blu-ray, taśmy LTO itd.), dając użytkownikowi możliwość wyboru rozwiązania dostosowanego do własnych potrzeb i preferencji. Podstawowym formatem przechowywanych danych oraz standardem komunikacji jest ogólnie stosowany w radiologii standard DICOM 3.0, a w zakresie integracji systemów różnych producentów RIS/HIS standard HL7.

  • Ponad 100 zinformatyzowanych placówek
  • Obsługujemy ponad 1 PB (1 000 TB) danych
  • Wspieramy i nadzorujemy ponad 1000 użytkowników
  • Czuwamy nad bezpieczeństwem danych 24 godziny na dobę

Analizując potrzeby zakładów diagnostyki obrazowej, opracowaliśmy system, który łączy w sobie nowoczesne technologie, funkcjonalności systemu PACS (archiwizacja danych obrazowych) i rozwiązania systemu RIS (opisy badań, raporty, zarządzanie danymi demograficznymi), współpracującego z systemami HIS (ogólnoszpitalny system informatyczny).

Nasze oprogramowanie pozwala na pełną administrację archiwum, organizowanie zapisów w zbiory według różnych kryteriów (diagnostyka usługowa, badania naukowe, według rodzajów schorzeń) oraz akceptuje, jako źródło danych, różnorodny sprzęt medyczny (taki jak CT, MRI, USG, CR, DR, PET/CT oraz kamery scyntylacyjne i termowizyjne).

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik