SingleOffer
22.09.2017

PRODUKCJA

Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków, które mieszczą się w następujących lokalizacjach: 

  • na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
    To jeden z najważniejszych ośrodków w Polsce, koncentrujący się na opiece onkologicznej nad pacjentami. Ośrodek zapewnia m.in. diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.  

Synektik Kielce Zaklad Produkcji Radiofarmaceutykow

  •  na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie 

Synektik Warszawa Centrum BadawczoRozowjowe Zaklad Produkcji Radiofarmaceutykow

    • w zakładzie produkcyjnym w Mszczonowie 

Synektik Zaklad Produkcji Radiofarmaceutykow Mszczonow

W specjalnie przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach ma miejsce produkcja radiofarmaceutyków, ich synteza i kontrola jakości.  

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik