InwestorContentPage
29.01.2016

Prognozy finansowe

W latach 2011-2015 Spółka raz opublikowała prognozy finansowe.

Opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 24/2011 z dnia 24 grudnia 2011 roku prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. obejmowały lata finansowe 2012-2013. W dniu 13 listopada 2012 roku raportem bieżącym EBI nr 35/2012 Spółka dokonała korekty prognoz finansowych na lata 2012-2013. Podstawową przyczyną dokonania korekty prognoz finansowych było przesunięcie się momentu rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży radiofarmaceutyków, a tym samym uzyskanie poziomu przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych przez podmiot zależny od Spółki. W raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku oraz raporcie okresowym nr 11/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku Spółka przekazała informację o stanie realizacji prognoz finansowych odpowiednio za 2012 i 2013 rok.

 

Poniżej znajdują się linki do raportów bieżących dotyczących prognoz finansowych ich korekty oraz stopnia wykonania:

 
Publikacja prognoz finansowych

 

Korekta prognoz finansowych

 

Realizacja prognoz finansowych za 2012 rok

 

Realizacja prognoz finansowych za 2013 rok

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik