21.07.2021

Raport EBI 1/2021

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk GPW 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Synektik SA przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.
Pełny wykaz zasad znajduje się w załączniku do komunikatu. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 20 zasad: 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.1, 2.2, 2.11.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.4, 4.9.1.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik