15.02.2021

Raport ESPI 10/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik