06.03.2023

Raport ESPI 10/2023

Uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku FLT (18F) Synektik

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik