22.03.2019

Raport ESPI 11/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik