18.02.2021

Raport ESPI 12/2021

Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik