11.02.2022

Raport ESPI 13/2022

Wywołanie skutków prawnych przez umowę rozporządzającą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą przez SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. (spółkę zależną Synektik S.A.) z Intuitive Surgical Sàrl 20 stycznia 2022 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik