06.05.2019

Raport ESPI 14/2019

Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik