06.03.2020

Raport ESPI 14/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik