12.05.2021

Raport ESPI 14/2021

Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik