11.04.2018

Raport ESPI 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik