28.05.2019

Raport ESPI 15/2019

Weryfikacja wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik