26.04.2018

Raport ESPI 16/2018

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik