31.05.2019

Raport ESPI 16/2019

Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik