27.02.2024

Raport ESPI 17/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26.02.2024

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik