03.07.2017

Raport ESPI 18/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik