25.06.2019

Raport ESPI 19/2019K

Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 / KOREKTA

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik