20.10.2017

Raport ESPI 28/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2017 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik