27.10.2020

Raport ESPI 29/2020

Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik